20190410

 


Ordinær Generalforsamling

 

Onsdag den 10. april 2019  kl. 14.00

 

Ordinær Generalforsamling i selskabslokalerne på Arnold Nielsens Boulevard 26.

HUSK, har du forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, skal det være bestyrelsen i hænde senest 27. marts 2019.

  

Efter generalforsamlingen vil der være lejlighed til selskabeligt samvær, hvor klubben byder på kaffe og brød.

 


Referat:

Der er 47 tilmeldte.

Generalforsamlingen førløb ganske som den plejer og varede ca. 1½ time.

Den eneste rigtige nyhed var, at foreningen kar købt et nyt system til brug for regnskab og medlemsadministration.

Derefter kom kaffen på bordet og sædvanen tro var der lagkage og kringle til.