Vedtægter

Uddrag af vedtægterneForeningens formål

er at bevare og styrke sammenholdet fortrinsvis blandt tidligere medarbejdere i Postgirokontoret/Postgiro/GiroBank/BG Bank og Danske Bank Koncernen.

 

 

Som medlemmer af foreningen

kan optages personer, der er eller har været ansat i Postgirokontoret/Postgiro/GiroBank/BG Bank og Danske Bank Koncernen og som er fyldt 50 år.

 

 

Indmeldelse i foreningen

kan til enhver tid ske gennem bestyrelsens medlemmer.

 

 

Alle medlemmer

skal have konto i Danske Bank.

 

 

Kontingentet til

foreningen fastsættes på den ordinære generalforsamling og trækkes automatisk fra medlemmernes konti den sidste bankdag i januar.

 

 

Udmeldelse af foreningen

skal ske ved skriftlig henvendelse til foreningens formand.