19941219_brev3

Herunder er der uddrag af brev nr. 3 til medlemmerne.

Uddraget vedrører automatisk træk samt kontingentet.