Nr. 3. Ordinær Generalforsamling

Onsdag den 11. april 2018 kl. 14.00

Ordinær Generalforsamling i selskabslokalerne på Arnold Nielsens Boulevard 26.

HUSK, har du forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, skal det være bestyrelsen i hænde senest 28. marts 2018.

Efter generalforsamlingen vil der være lejlighed til selskabeligt samvær, hvor klubben byder på kaffe og brød.

Sidste tilmelding:
16-03-2018
 
     

Se kort over mødested her: