20180411

 


Ordinær Generalforsamling

 

Onsdag den 11. april 2018  kl. 14.00

 

Ordinær Generalforsamling i selskabslokalerne på Arnold Nielsens Boulevard 26.

HUSK, har du forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, skal det være bestyrelsen i hænde senest 28. marts 2018.

  

Efter generalforsamlingen vil der være lejlighed til selskabeligt samvær, hvor klubben byder på kaffe og brød.Referat:

Der var tilmeldt 46.

Benny takkede for de mange billeder og andet materiale, vi har fået til brug for hjemmesiden samt de fine scrapbøger vi har fået af Ellen Frederiksens efterladte. Ulla efterlyste hjælp til fornyelse af hjemmesiden, da det gamle program er forældet.